สีทาอาคารเรียนควรเลือกใช้แบบไหน? เพราะอะไร?

Cover บทความ สีทาอาคารเรียน

การเลือกสีทาอาคารเรียน เหมือนจะเป็นสิ่งที่ดูง่าย แต่อาคารเรียนเป็นสิ่งที่มีการใช้งานอยู่ประจำ รวมไปถึงการเลือกใช้สีจะต้องตอบโจทย์ต่อนักเรียน